Oppgradert hjemmeside!

Da er hjemmesida vår på nett igjen. stabburselva.info er blitt oppdatert slik at den er lettere å bruke på nettbrett og smarttelefoner. Fangstregistreringa er fremdeles noe vanskelig å utføre på smarttelefoner, men vi arbeider med saken. 

Sesongstart blir også i år 1. juni, med slutt 31. august kl 24.00. For sone 1 er det utvidet fisketid etter sjø-ørret t.o.m 14. september. 

Bildet er tatt 8. mai 2015. Da var det enda noe is på elva.

Vaar