Nye fiskeregler

Driftsplanutvalget for Stabburselva har vedtatt nye fiskeregler gjeldende fra 1. juni 2018. Det er satt en maksimal kvote på 3 laks over 80 centimeter per sesong.
Kvoten gjelder hver fisker, og kan ikke overdras til andre. I perioden 10. august - 14. september skal all laks over 80 centimeter gjenutsettes.

Det er åpnet for fiske etter sjø-røye i hele juli måned.

Stabbursdalen Grunneierforening har innført et gebyr på NOK 3000,- for brudd på fiskereglene gjeldende for foreningens områder.
Fullstendige fiskeregler finner du her.