Endringer av fiskeregler fra 23. juli kl 18.00.

Endringene gjelder ut sesongen 2021.
 
All laks over 70 centimeter skal gjenutsettes.
 
Fiskere med bostedsadresse Finnmark har årskvote på maks 8 laks.
Andre har årskvote på maks 4 laks.
 
2 laks per fiskedøgn.
1 av de 2 kan avlives, da skal den andre slippes fri. Fisket avsluttes.
2 kan slippes fri, fisket avsluttes.

 

Dette ble vedtatt av driftsplanutvalget 22. juli 2021. Årsaken er den svært dårlige oppgangen så langt i år.