Justering fiskeregler 26. juli 2021

Endringene gjelder ut sesongen 2021.
 
Laks over 70 centimeter fredes.
 
Årskvote gjelende fra 26. juli.
Fiskere med bostedsadresse Finnmark har kvote på maks 6 laks.
Andre har en kvote på maks 3 laks.