Fiske- og ordensregler 2022

Stabburselva åpner for fiske 1. juni 2022.

Nytt av året er at døgn- og ukekortfiskere har en årskvote på 6 laks. 1 av disse kan være over 70 centimeter.

Sesongkortfiskere har årskvote på 8 laks, hvorav 3 kan være større enn 70 centimeter. 

Fullstendige fiske- og ordensregler finnes i lenkene på denne siden.