Endringer fra 1. august 2022

Fra og med 1. august er Sone 4 stengt for all fiske.

I tillegg er all holaks over 70 centimeter fredet i resten av elva.

 

From 1th of august. Zone 4 closed. All female salmon larger than 70 centimeter must be released.