Husk fangstregistrering på din FiskerID

All fisk som fanges i Stabburselva skal registreres fortløpende på Din FiskerID på denne nettsiden.   Dette gjelder også fangst av pukkellaks.  Rapportene er viktig i forbindelse med midtsesongsevaluering den 18. juli.    

 

 

Pukkellaksfiske

Det vil settes ut pukkellaksfelle i Stabburselva i år dersom alt går etter planen.  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har prioritert Stabburselva med flyterist, fiskefelle og 410 000 kroner i driftsmidler.  Rett etter St. Hans og når vårflommen har gått tilbake vil fella settes ut ca 500 meter nedenfor Stabburselva bru.  Vi trenger frivillig hjelp til å sette ut fella fra 3. juli og vil ansette røktere i perioden 3. juli til ca 25. august, eller så lenge det er behov. 

Vi tar gjerne i mot donasjoner eller gaver til å bekjempe pukkellaksen i Stabburselva.  Vi har marginale rammer til formålet. Støttebeløpet kan overøres til konto 7594 05 05623 eller VIPPS 562627 og merkes "Pukkellaks".  

Litt info om pukkellaks i Stabburselva.

Pukkellaksfiske

Fiske og ordensregler 2023

Det innføres noen nye fiskeregler fra og med sesongen 2023 for Stabburselva. 

  • Det er tillatt å fiske laks og sjøørret fra 1. juni kl 0000 til 31. august kl 2400
  • Sjørøya er totalfredet
  • Fiskere med bostedsadesse Porsanger har en sesongkvote på maks 4 laks over 70 cm, Tolalt 8 laks
  • Fiskere med bostedsadresse i Finnmark har en sesongkvote på maks 2 laks over 70 cm. Totalt 8 laks
  • Fiskere med bostedsadresse utenfor Finnmark har en sesongkvote på 1 laks over 70 cm. Totalt 6 laks
  • Det innføres rotasjonsfiske i kukulpen. 

 

Kortsalg Stabbursdalen grunneierforening

I sone 1 selges 14 døgnkort. I tillegg har lokale bedrifter tilgang til 4 kort

I sone 2 er det ingen begrensninger på kortsalget

I sone 3 selges 3 døgnkort, hvorav ett kort er forbeholdt personer bosatt i Finnmark

I sone 4 selges 15 døgnkort

Fiskekort Stabbursdalen Grunneierforening

 

Stabbursdalen Elveeierlag har ingen begrensninger i fiskekortsalget

Fullstendige fiskeregler for Stabbursdalen Grunneierforening finnes her.

Generelle fiskeregler for Stabburselva finner du her.

Fiskekort/fishing license Stabbursdalen Grunneierforening, kontakt Stabbursnes Naturhus og Museum.

Stabbursdalen elveierlag, https://stabburslaks.lakseelv.no/ selger egne kort/fishing lcense , i tillegg til noen private.  

Kontakt kortselgere for fullstendige regler, soner, kortpriser, etc.

Endringer fra 1. august 2022

Fra og med 1. august er Sone 4 stengt for all fiske.

I tillegg er all holaks over 70 centimeter fredet i resten av elva.

 

From 1th of august. Zone 4 closed. All female salmon larger than 70 centimeter must be released.

Stabburselva stengt fra 15. august

Grunnet liten oppgang av laks stenges Stabburselva for alt fiske fra 14. august kl. 23.59 og ut sesongen 2021.

stabburselva closed for all fishing from 15 August.

 

 

Justering fiskeregler 26. juli 2021

Endringene gjelder ut sesongen 2021.
 
Laks over 70 centimeter fredes.
 
Årskvote gjelende fra 26. juli.
Fiskere med bostedsadresse Finnmark har kvote på maks 6 laks.
Andre har en kvote på maks 3 laks.
 

Endringer av fiskeregler fra 23. juli kl 18.00.

Endringene gjelder ut sesongen 2021.
 
All laks over 70 centimeter skal gjenutsettes.
 
Fiskere med bostedsadresse Finnmark har årskvote på maks 8 laks.
Andre har årskvote på maks 4 laks.
 
2 laks per fiskedøgn.
1 av de 2 kan avlives, da skal den andre slippes fri. Fisket avsluttes.
2 kan slippes fri, fisket avsluttes.

 

Dette ble vedtatt av driftsplanutvalget 22. juli 2021. Årsaken er den svært dårlige oppgangen så langt i år.

Fiske- og ordensregler 2021

Det innføres noen nye fiskeregler fra og med sesongen 2021 for Stabburselva. 

  • Sjørøya er totalfredet
  • Sone 4 har fisketid 1. juli kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00
  • Døgn- og ukekortfiskere har en sesongkvote på maks 1 laks over 70 centimeter
  • Sesongkortfiskere har en sesongkvote på maks 3 laks over 70 centimeter
Fullstendige fiskeregler for Stabbursdalen Grunneierforening finnes her.

Generelle fiskeregler for Stabburselva finner du her.

Fiskekort/fishing license Stabbursdalen Grunneierforening, kontakt Stabbursnes Naturhus og Museum.

Kontakt kortselger for fullstendige regler, soner, kortpriser, etc.

 

IMG 20200808 110821 

Fiske- og ordensregler 2020

Det innføres noen nye fiskeregler fra og med sesongen 2020 for Stabburselva.

De viktigste endringene er fisketid 1. juni - 31. august. I perioden 10. august – 31. august skal all laks over 70 centimeter gjenutsettes. Hver fisker har en sesongkvote på maks 3 laks over 70 centimeter.

Generelle fiskeregler for Stabburselva finner du her.

Fiskekort/fishing license Stabbursdalen Grunneierforening, kontakt Stabbursnes Naturhus og Museum.

Kontakt kortselger for fullstendige regler, soner, kortpriser, etc.

 

 

 

Kun 1-døgnskort i sone 2

Stabbursdalen Grunneierforening selger kun 1-døgnskort i sonene 1-3. Tidligere har det vært mulig å kjøpe 2-døgnskort i sone 2. Dette gjelder fra og med 2017 sesongen. Personer med bostedsattest fra Finnmark kan kjøpe 2-døgnskort for Sone 2.

For sone 4 kan man fremdeles kjøpe døgn- og ukekort. Kort til sone 4 kan forhånsbestilles.

Vi vil også henstille til at det teltes slik at dette ikke er til hinder eller forstyrrende for de som ferdes langs elva.

Forside 17

Fangstrapportering tilpasset smarttelefoner

Vi har nå fått oppdatert vårt skjema for å rapportere fangster, slik at dette kan gjøres ved bruk smarttelefoner. Denne finnes under menyen Fangstrapport/Report your catch. 

For de som ønsker å bruke det gamle skjemaet på datamaskiner, finner du det på høyre side i skjermbilde.

fangst

Vis natur vett

Stabburselva renner gjennom Stabbursdalen nasjonalpark og naturreservat. Det er tillat å ta tørt virke til brensel. Det er derimot ikke lov å bryte kvist eller ta tørrfuruer. Flekking av never er heller ikke tillatt. Bål tennes på eksiterende gamle bålplasser.

Vedhugst