Endringer fra 1. august 2022

Fra og med 1. august er Sone 4 stengt for all fiske.

I tillegg er all holaks over 70 centimeter fredet i resten av elva.

 

From 1th of august. Zone 4 closed. All female salmon larger than 70 centimeter must be released.

Fiske- og ordensregler 2022

Stabburselva åpner for fiske 1. juni 2022.

Nytt av året er at døgn- og ukekortfiskere har en årskvote på 6 laks. 1 av disse kan være over 70 centimeter.

Sesongkortfiskere har årskvote på 8 laks, hvorav 3 kan være større enn 70 centimeter. 

Fullstendige fiske- og ordensregler finnes i lenkene på denne siden.

Stabburselva stengt fra 15. august

Grunnet liten oppgang av laks stenges Stabburselva for alt fiske fra 14. august kl. 23.59 og ut sesongen 2021.

stabburselva closed for all fishing from 15 August.

 

 

Justering fiskeregler 26. juli 2021

Endringene gjelder ut sesongen 2021.
 
Laks over 70 centimeter fredes.
 
Årskvote gjelende fra 26. juli.
Fiskere med bostedsadresse Finnmark har kvote på maks 6 laks.
Andre har en kvote på maks 3 laks.
 

Endringer av fiskeregler fra 23. juli kl 18.00.

Endringene gjelder ut sesongen 2021.
 
All laks over 70 centimeter skal gjenutsettes.
 
Fiskere med bostedsadresse Finnmark har årskvote på maks 8 laks.
Andre har årskvote på maks 4 laks.
 
2 laks per fiskedøgn.
1 av de 2 kan avlives, da skal den andre slippes fri. Fisket avsluttes.
2 kan slippes fri, fisket avsluttes.

 

Dette ble vedtatt av driftsplanutvalget 22. juli 2021. Årsaken er den svært dårlige oppgangen så langt i år.

Fiske- og ordensregler 2021

Det innføres noen nye fiskeregler fra og med sesongen 2021 for Stabburselva. 

  • Sjørøya er totalfredet
  • Sone 4 har fisketid 1. juli kl. 00.00 til 31. august kl. 24.00
  • Døgn- og ukekortfiskere har en sesongkvote på maks 1 laks over 70 centimeter
  • Sesongkortfiskere har en sesongkvote på maks 3 laks over 70 centimeter
Fullstendige fiskeregler for Stabbursdalen Grunneierforening finnes her.

Generelle fiskeregler for Stabburselva finner du her.

Fiskekort/fishing license Stabbursdalen Grunneierforening, kontakt Stabbursnes Naturhus og Museum.

Kontakt kortselger for fullstendige regler, soner, kortpriser, etc.

 

IMG 20200808 110821 

Fiske- og ordensregler 2020

Det innføres noen nye fiskeregler fra og med sesongen 2020 for Stabburselva.

De viktigste endringene er fisketid 1. juni - 31. august. I perioden 10. august – 31. august skal all laks over 70 centimeter gjenutsettes. Hver fisker har en sesongkvote på maks 3 laks over 70 centimeter.

Generelle fiskeregler for Stabburselva finner du her.

Fiskekort/fishing license Stabbursdalen Grunneierforening, kontakt Stabbursnes Naturhus og Museum.

Kontakt kortselger for fullstendige regler, soner, kortpriser, etc.

 

 

 

Kun 1-døgnskort i sone 2

Stabbursdalen Grunneierforening selger kun 1-døgnskort i sonene 1-3. Tidligere har det vært mulig å kjøpe 2-døgnskort i sone 2. Dette gjelder fra og med 2017 sesongen. Personer med bostedsattest fra Finnmark kan kjøpe 2-døgnskort for Sone 2.

For sone 4 kan man fremdeles kjøpe døgn- og ukekort. Kort til sone 4 kan forhånsbestilles.

Vi vil også henstille til at det teltes slik at dette ikke er til hinder eller forstyrrende for de som ferdes langs elva.

Forside 17

Fangstrapportering tilpasset smarttelefoner

Vi har nå fått oppdatert vårt skjema for å rapportere fangster, slik at dette kan gjøres ved bruk smarttelefoner. Denne finnes under menyen Fangstrapport/Report your catch. 

For de som ønsker å bruke det gamle skjemaet på datamaskiner, finner du det på høyre side i skjermbilde.

fangst

Vis natur vett

Stabburselva renner gjennom Stabbursdalen nasjonalpark og naturreservat. Det er tillat å ta tørt virke til brensel. Det er derimot ikke lov å bryte kvist eller ta tørrfuruer. Flekking av never er heller ikke tillatt. Bål tennes på eksiterende gamle bålplasser.

Vedhugst