Nye fiskeregler

Driftsplanutvalget for Stabburselva har vedtatt nye fiskeregler gjeldende fra 1. juni 2018. Det er satt en maksimal kvote på 3 laks over 80 centimeter per sesong.
Kvoten gjelder hver fisker, og kan ikke overdras til andre. I perioden 10. august - 14. september skal all laks over 80 centimeter gjenutsettes.

Det er åpnet for fiske etter sjø-røye i hele juli måned.

Stabbursdalen Grunneierforening har innført et gebyr på NOK 3000,- for brudd på fiskereglene gjeldende for foreningens områder.
Fullstendige fiskeregler finner du her.
 

Kun 1-døgnskort i sone 2

Stabbursdalen Grunneierforening selger kun 1-døgnskort i sonene 1-3. Tidligere har det vært mulig å kjøpe 2-døgnskort i sone 2. Dette gjelder fra og med 2017 sesongen. Personer med bostedsattest fra Finnmark kan kjøpe 2-døgnskort for Sone 2.

For sone 4 kan man fremdeles kjøpe døgn- og ukekort. Kort til sone 4 kan forhånsbestilles.

Vi vil også henstille til at det teltes slik at dette ikke er til hinder eller forstyrrende for de som ferdes langs elva.

Forside 17

Fangstrapportering tilpasset smarttelefoner

Vi har nå fått oppdatert vårt skjema for å rapportere fangster, slik at dette kan gjøres ved bruk smarttelefoner. Denne finnes under menyen Fangstrapport/Report your catch. 

For de som ønsker å bruke det gamle skjemaet på datamaskiner, finner du det på høyre side i skjermbilde.

fangst

Vis natur vett

Stabburselva renner gjennom Stabbursdalen nasjonalpark og naturreservat. Det er tillat å ta tørt virke til brensel. Det er derimot ikke lov å bryte kvist eller ta tørrfuruer. Flekking av never er heller ikke tillatt. Bål tennes på eksiterende gamle bålplasser.

Vedhugst

Oppgradert hjemmeside!

Da er hjemmesida vår på nett igjen. stabburselva.info er blitt oppdatert slik at den er lettere å bruke på nettbrett og smarttelefoner. Fangstregistreringa er fremdeles noe vanskelig å utføre på smarttelefoner, men vi arbeider med saken. 

Sesongstart blir også i år 1. juni, med slutt 31. august kl 24.00. For sone 1 er det utvidet fisketid etter sjø-ørret t.o.m 14. september. 

Bildet er tatt 8. mai 2015. Da var det enda noe is på elva.

Vaar

 

Sesongkort kan kjøpes fra 1. juni

1. juni kl 11.00 starter Stabbursdalen grunneierforeningen salget av sesongkort. Kortet kan kjøpes på Stabbursnes naturhus og Museum. Medlemmer må ha betalt medlemsavgift for å få fiskekort til medlemspris. For 2015 har vi valgt å selge 13 døgnkort i sone 1. Sone 1 kortet gjelder nå bare i denne sonen.

Døgn- og ukekort for sone 4 kan fremdeles forhåndsbestilles.

 

Stabbursdalen logo